Deltagare

Vill du vara med?

Intresset för att vara med på CoderDojo har varit väldigt stort under våren och tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot alla som anmäler sig ännu. Men vi har ett anmälningssystem där vi har som mål att kunna erbjuda alla en plats allt eftersom.

Så vill du vara med så anmäl dig nedan så kommer vi att hålla dig uppdaterad med information om våra kommande aktiviter!


Anmäl dig

Hur går en CoderDojoträff till?

När ni kommer till CoderDojo's lokaler får ni en uppgift att lösa utanför lokalen medan vi väntar in att alla deltagare ska komma. Det brukar vara något att fundera över och ni ritar eller skriver lite. När alla deltagare har kommit, har vi en kort samling sedan går deltagarna in i lokalen till den dator där er namnskylt ligger.

Vi arbetar två och två och vi kommer byta par varje gång. Varje träff så får ni en utmaning i Scratch, vi börjar med enkla övningar där ni har stor frihet att ändra och anpassa.

Vid varje träff har vi en mentorsledd pausaktivitet där deltagarna får prova på något spännande!

I slutet av varje träff samlas vi och barnen får visa upp vad de gjort på vår CoderDojo-bio. Då är föräldrarna välkomna och varje grupp och barn får berätta vad de gjort och vill göra!

För Föräldrar

Vid första träffen vill vi att föräldrarna stannar kvar ca 15 min för att få lite information. Vid behov finns plats för föräldrar att vänta i anslutning lokalen. Vi vill undvika många vuxna i själva dojolokalen eftersom det lätt blir dålig luft. Vid CoderDojo-bion i slutet av varje träff får föräldrarna gärna komma in och titta! Lämnar ni barnen under Dojon så brukar det vara uppskattat av barnen om ni kommer och tittar på vad de gjort cirka 15 minuter innan avslut. Under träffen kan ni nå oss via 076-138 10 08 (Linnéa Josefsson).

Urval

Vi har i varje grupp 8 platser för pojkar och 8 platser för flickor. Om det finns platser över i någon av grupperna så tar vi in från det andra könet. Om ditt barn har speciella behov så vill vi gärna ha en dialog om hur vi kan stödja ditt barn. Vi strävar efter mångfald, jämlikhet och att vara inkluderande.

Om

CoderDojo är ett globalt nätverk av öppna, mentorsledda, oberoende, gemenskaphetsdrivna programmeringsstugor för unga. Ungdomarna, i åldrarna 7-17, lär sig koda, utveckla webbsidor, appar, program, spel och utforska teknik i en kreativ miljö. Förutom att lära sig koda så träffar deltagarna andra med samma intresse och får visa upp vad de arbetar med.

Sociala medier

Var vi kodar

Nygatan 34
Kalmar